1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

App icon

Phong Vân 3D
Nhà phát hành VNG

QR code

[Thông báo] Bảo trì tính năng Hùng Bá

Tin tức  | 


Kính chào chư vị anh hùng.

Nhằm bảo dưỡng hệ thống nâng cao chất lượng phục vụ cho chư vị anh hùng, Bổn hội quyết định sẽ tiến hành đóng tính năng HÙNG BÁ.

Trong thời gian này, chư vị anh hùng sẽ tạm thời không thể tham gia tính năng. Nếu trong quá trình đóng tính năng NBK sẽ bị mất thì Bổ hội sẽ tiến hành trao NBK lại sau khi hoàn tất bảo trì tính năng.  Bổn hội xin cáo lỗi cùng chư vị về sự bất tiện này.

Mong chư vị anh hùng rộng lòng lượng thứ và tiếp tục ủng hộ Phong Vân 3D.

Thiên Hạ Hội - Hội trưởng kính bút.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.