1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

App icon

Phong Vân 3D
Nhà phát hành VNG

QR code

[Thông Báo] Bảo trì Phong Vân 3D - VNG khi sử dụng đường truyền mạng FPT

Tin tức  | 


Kính chào chư vị anh hùng

Nhằm bảo dưỡng hệ thống nâng cao chất lượng phục vụ cho chư vị anh hùng, Bổn hội quyết định sẽ tiến hành đợt bảo trì game Phong Vân 3D - VNG khi sử dụng đường truyền mạng FPT trong ngày 16/06/2016.

Thời gian bảo trì dự kiến như sau:

  • Bắt đầu: 04:00 Sáng ngày 16/06/2016
  • Kết thúc: 04:30 Sáng ngày 16/06/2016

Trong thời gian này, chư vị anh hùng khi sử dụng đường truyền mạng của FPT sẽ tạm thời không thể đăng nhập game Phong Vân 3D - VNG.

(Lưu ý: Đối với các đường truyền mạng khác vẫn hoạt động bình thường) 

Bổn trang xin cáo lỗi cùng chư vị về sự bất tiện này. Mong chư vị anh hùng rộng lòng lượng thứ và tiếp tục ủng hộ Phong Vân 3D.

Hội trưởng  - Thiên Hạ Hội kính bút

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.