1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

App icon

Phong Vân 3D
Nhà phát hành VNG

QR code

[Thông Báo] Bảo trì nạp Nguyên bảo bằng thẻ Mobifone

Tin tức  | 


Kính chào chư vị anh hùng.

Bổn hội xin thông báo cùng chư vị, chức năng nạp Nguyên bảo bằng thẻ MobiPhone sẽ được bảo trì đột xuất từ 19:00 ngày 02/07/2016

Trong thời gian này, chư vị anh hùng sẽ tạm thời không thể nạp Nguyên Bảo bằng thẻ MobiPhone. Bổn hội xin cáo lỗi cùng chư vị về sự bất tiện này.

Mong chư vị anh hùng rộng lòng lượng thứ và tiếp tục ủng hộ Phong Vân 3D.

Thiên Hạ Hội - Hội trưởng kính bút.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.