1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

App icon

Phong Vân 3D
Nhà phát hành VNG

QR code

[Thông báo] Bảo trì đột xuất ngày 23/12

Tin tức  | 


Kính chào chư vị anh hùng.

Nhằm bảo dưỡng hệ thống nâng cao chất lượng phục vụ cho chư vị anh hùng, Bổn trang quyết định sẽ tiến hành đợt bảo trì đột xuất cho các máy chủ của Phong Vân 3D trong ngày 23/12/2016.

Thời gian bảo trì dự kiến như sau:

  • Bắt đầu: 04:00 ngày 23/12/2016
  • Kết thúc: 05:00 ngày 23/12/2016

Trong thời gian này, chư vị anh hùng sẽ tạm thời không thể đăng nhập và nạp Nguyên Bảo. Bổn hội xin cáo lỗi cùng chư vị về sự bất tiện này.

Mong chư vị anh hùng rộng lòng lượng thứ và tiếp tục ủng hộ Phong Vân 3D.

Thiên Hạ Hội - Hội trưởng kính bút.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.