1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

App icon

Phong Vân 3D
Nhà phát hành VNG

QR code

[Sự Kiện] Thất Thức Đao Ý

Tin tức  | 


Nội dung sự kiện

"Thất Thức Đao Ý"

Đa chiêu do Hoàng Ảnh nghĩ ra ,đao chiêu trải qua hết thế thái nhân tình của cuộc đời nên đao ý rất lăng lệ và đao chiêu thì cường liệt vô song. Nhằm tán dương giá trị tinh thần kiên trì và cần mẫn của quý chư vị anh hùng, Bổn Hội quyết định trọng thưởng dành cho quý anh hùng hoàn thành sự kiện Thất Thức Đao Ý.

Tổng trị giá phần thưởng hơn 5000 KNB

Trong thời gian diễn ra sự kiện quý nhân sĩ đăng nhập vào Phong Vân 3D và đăng xuất trò chơi của bất kỳ một thời điểm nào đó trong ngày sẽ thỏa điều kiện 1 ngày. Khi quý nhân sĩ hoàn thành điều kiện tích lũy đăng nhập liên tục đạt mốc trong chuỗi sự kiện, sẽ sở hữu được phần thưởng cực kỳ có giá trị từ Bổn Hội.

Thời gian tổ chức

  • Bắt đầu: 00:00 giờ ngày 27/06/2016
  • Kết thúc: 23:59 giờ ngày 03/07/2016.

Phần thưởng

Hoàn thành nhiệm vụ, chư vị sẽ nhận được phần thưởng bao gồm:

Điều Kiện
Vật Phẩm
Số Lượng
Đăng nhập 3 ngày liên tiếp
Xu
200,000
Thất Hỏa Viêm
20
Đăng nhập 5 ngày liên tiếp
Kim Nguyên Bảo
1,888
Linh Thạch
20
Đăng nhập 7 ngày liên tiếp
Xu
300,000
Tinh Cang
40

Đồng đạo lưu ý:

  • Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ.
  • Tất cả các vật phẩm nhận thưởng được đều sẽ trạng thái khóa. 
  • Chư vị cần đăng nhập và đăng xuất trong ngày để được tính thỏa điều kiện trong 1 ngày.
  • Mỗi mốc quý chư vị chỉ được một lần duy trong thời gian diễn ra sự kiện.
  • Nếu Online liên tục treo máy suốt thời gian sự kiện sẽ không được tính. (VD: Nếu treo máy 7 ngày không đăng xuất sẽ không được tính.)
  • Phần thưởng sẽ được gửi qua thư sau khi kết thúc sự kiện

Thiên Hạ Hội- Hội Trưởng kính bút.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.