Quay lại danh sách sự kiện

Vạn Kiếm Quy Tông

Từ đến

Vạn Kiếm Quy Tông

Sự kiện | 


Vạn Kiếm Quy Tông

Kính chào chư vị anh hùng,

Bổn Hội nhận thấy khi Liên Thông Máy Chủ, các bang hội cường bạo của từng máy chủ sẽ gặp nhau. Với danh dự và khí khái cương liệt của một võ giả sẽ có nhiều trận chiến nẩy lửa. Chình vì thế, Bổn hội quyết định tiếp thêm phần sức lực cho những trận chiến liên máy chủ bằng phần thưởng hấp dẫn, để chư vị sẵn sàng cho những cuộc chiến sắp tới.

Nội dung sự kiện

Trong thời gian hoạt động, Chư vị tiến hành đăng nhập tiến hành đăng nhập vào trò chơi mỗi ngày đều sẽ được Bổn hội trọng thưởng khích lệ. 

Thời gian tổ chức

  • Bắt đầu: 10:00 ngày 06/07/2016
  • Kết thúc: 23:59 ngày 19/07/2016

Phần thưởng

Thời GianQuà tặng tương ứngSố lượng
Đăng nhập ngày 06/07
Xu
100,000
Huyển Thiết
40
Đăng nhập ngày 07/07
Xu
100,000
Linh Thạch
40
Đăng nhập ngày 08/07
Xu
100,000
Thất Hỏa Viêm
40
Đăng nhập ngày 09/07
Xu
100,000
Nội Phòng Tinh 3
5
Đăng nhập ngày 10/07
Xu
100,000
Ngoại Phòng Tinh 3
5
Đăng nhập ngày 11/07
Xu
100,000
Chìa Hoàng Kim
2
Đăng nhập ngày 12/07
Xu
100,000
Hồn EXP-Lam
40
Đăng nhập ngày 13/07
Xu
100,000
Huyển Thiết
40
Đăng nhập ngày 14/07
Xu
100,000
Linh Thạch
40
Đăng nhập ngày 15/07
Xu
100,000
Thất Hỏa Viêm
40
Đăng nhập ngày 16/07
Xu
100,000
Nội Phòng Tinh 3
5
Đăng nhập ngày 17/07
Xu
100,000
Ngoại Phòng Tinh 3
5
Đăng nhập ngày 18/07
Xu
100,000
Chìa Hoàng Kim
2
Đăng nhập ngày 19/07
Xu
100,000
Hồn EXP-Lam
40

Lưu ý

  • Bắt đầu lúc 10 giờ đến 23:59 hằng ngày chư vị đăng nhập sẽ phần thưởng.
  • Với mỗi mức phần thưởng chư vị có thể nhận 1 lần.
  • Sự kiện được áp dụng cho tất cả các máy chủ.
  • Phần thưởng sẽ được trao qua thư.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.