Quay lại danh sách sự kiện

Sự kiện cuối tuần (28/10 - 31/10)

Từ đến

Đệ nhất tranh bá

Sự kiện | 


Đệ nhất tranh bá

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra hoạt động này, chư vị đáp ứng đủ điều kiện đạt được hạng 1,2,3,4 tranh bá sẽ tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian tổ chức

Sự kiện diễn Tranh Bá trong ngày 30/10/2016.

Phần thưởng

Vật phẩmSố lượng
P.Vân-Quy Nhất Uyển (Ng.Công)
1
T.Phong-Tuyết Ẩm Uyển (Ng.Công)
1
Đ.Tình-Lục Dục Uyển (N.Công)
1
M.Vũ-Vô Mộng Uyển (N.Công)
1

Đồng đạo lưu ý:

  • ✦ Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ.
  •  Phần thưởng sẽ được gửi qua thư tối đa sau 3 ngày khi kết thúc sự kiện.
  • Mỗi nhân vật chỉ nhận được mốc duy nhất. Trang bị thưởng sẽ phụ thuộc vào phái của nhân vật và ở trạng thái không khóa (có thể giao dịch).

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.