Quay lại danh sách sự kiện

Sự kiện cuối tuần (28/09 - 10/10)

Từ đến

Nạp Mỗi Ngày

Sự kiện | 


Nạp Mỗi Ngày

Nội dung sự kiện

Trong thời gian diễn ra hoạt động này, chư vị đáp ứng đủ điều kiện dưới đây sẽ được tính là hoàn thành nhiệm vụ :

  • ✦ Mỗi ngày chư vị đều nạp trên hoặc bằng điều kiện từng mốc Nguyên Bảo. Liên tục nạp đủ 6 ngày của sự kiện sẽ nhận được phần thưởng.

Thời gian tổ chức

Sự kiện diễn ra từ 00:00 ngày 28/09/2016 đến 23:59 ngày 03/10/2016.

Phần thưởng

Điều kiện nạp mỗi ngàyVật phẩmSố lượng
500 NB
Thất Hỏa Viêm
300

1000 NB

(Trang bị Theo Từng Phái )

P.Vân-Quy Nhất Kiếm (Ng.Công)
1
T.Phong-Tuyết Ẩm Đao (Ng.Công)
1
Đ.Tình-Lục Dục Đao (N.Công)
1
M.Vũ-Vô Mộng Kiếm (N.Công)
1

Đồng đạo lưu ý:

  • ✦ Sự kiện áp dụng cho toàn bộ máy chủ.
  •  Phần thưởng sẽ được gửi qua thư tối đa sau 3 ngày khi kết thúc sự kiện.
  • Mỗi nhân vật chỉ nhận được mốc duy nhất. Ví du: Nếu chư hoàn thành nạp mốc 1000 NB mỗi ngày thì chỉ nhận phần thưởng vũ khí cam 9x cam.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.