Quay lại danh sách sự kiện

Giải đấu PHONG VÂN ĐỆ NHẤT BANG

Từ đến

Thông tin gói hỗ trợ chung

Sự kiện | 


Thông tin gói hỗ trợ chung

Phương thức thi đấu

Các bang sẽ được xắp xếp đối đầu ngẫu nhiên theo ngày, đánh loại trực tiếp.
Giải đấu sẽ diễn ra tại server đấu trường, dùng cơ chế Tranh Đoạt Lãnh Địa lúc 19h.
Vào đấu trường, người chơi cần tạo lại nhân vật mới hoàn toàn, nhận gói quà hỗ trợ giải đấu và xây dựng nhân vật. Đảm bảo tính công bằng về lực chiến các server.

Thông tin gói hỗ trợ chung

STTVật phẩmSố lượng
1
EXP Đơn 9
1
2
Kim Loại 4
999
3
Gỗ 4
999
4
Sợi 4
999
5
Vải 4
999
6
Da 4
999
7
Thể Lực Đơn
10
8
Bùa Nhạn Linh (S.Lực)
1
9
Hỗn Nguyên Giới (S.Lực)
1
10
Vẫn Thiết
300
11
Linh Thạch
1998
12
T.Binh: Thiên Nhẫn Đao
1
13
T.Binh: Tuyết Ẩm Đao
1
14
Thất Hỏa Viêm
4209
15
Giác Ngộ Đơn
40
16
Hoàn Đồng Quyển-Thường
40
17
Sách Trầm Mặc
40
18
Sách Trọng Kích
40
19
Sách Cấp Cứu
40
20
Sách Suy Yếu
40
21
Sách Tá Lực
40
22
Sách Ngự Địch
40
23
Chiến Hổ (Vĩnh)
1
24
Xu
25,000,000

Đối với những nhân vật từ VIP 11 trở lên, sẽ được nhận thêm gói hỗ trợ VIP. Lưu ý: Mức VIP được chốt cùng thời điểm lấy danh sách thành viên bang. Thông tin gói hỗ trợ VIP:

STTVật phẩmSố lượng
VIP 11
Linh Thạch
500
Lưu Niên (Vĩnh)
1
Huyền Vũ (Vĩnh)
1
xu
5,000,000
VIP 12
Linh Thạch
1,000
Lưu Niên (Vĩnh)
1
Huyền Vũ (Vĩnh)
1
xu
5,000,000
VIP 13
Linh Thạch
2,000
Lưu Niên (Vĩnh)
1
Chu Tước (Vĩnh)
1
xu
5,000,000
VIP 14
Linh Thạch
4,000
Lưu Niên (Vĩnh)
1
Chu Tước (Vĩnh)
1
xu
5,000,000
VIP 15
Linh Thạch
8,000
Đông Luyến (Vĩnh)
1
Thương Long (Vĩnh)
1
xu
5,000,000
VIP 16
Linh Thạch
16,000
Đông Luyến (Vĩnh)
1
Thương Long (Vĩnh)
1
xu
5,000,000
VIP 17
Linh Thạch
24,000
Đông Luyến (Vĩnh)
1
Thương Long (Vĩnh)
1
xu
5,000,000
VIP 18
Linh Thạch
32,000
Đông Luyến (Vĩnh)
1
Thương Long (Vĩnh)
1
xu
5,000,000
VIP 19
Linh Thạch
40,000
Đông Luyến (Vĩnh)
1
Thương Long (Vĩnh)
1
xu
5,000,000
VIP 20
Linh Thạch
56,000
Đông Luyến (Vĩnh)
1
Thương Long (Vĩnh)
1
xu
5,000,000

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.