Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi sự kiện ra mắt cụm máy chủ S9.Anh Hùng

Từ đến

Chung sức đua top lực chiến

Sự kiện | 


Chung sức đua top lực chiến

Nội dung sự kiện 

Đúng 12h ngày 11/06/2016, Bổn Trang sẽ tổng kết bảng xếp hạng lực chiến. Top 3 vị anh hùng có lực chiến cao nhất sẽ nhận được phần thưởng cao quý.

Thời gian tổ chức

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 04/06/2016
  • Kết thúc: 12:00 ngày 11/06/2016

Phần thưởng

Xếp hạng
Vật phẩm
Số lượng
1
Đệ Nhị Mộng1
Vẫn Thiết100
Linh Thạch100
Thất Hỏa Viêm100
Căn Cốt Đơn 1
100
2
T.Binh: Đại Tà Vương1
Vẫn Thiết100
Linh Thạch100
Thất Hỏa Viêm100
Căn Cốt Đơn 1
100
3
Hồn Thanh Long-Cam1
Bạo Kích Tinh 81
Linh Thạch100
Thất Hỏa Viêm100
Căn Cốt Đơn 1
100
4 -10
Vẫn Thiết100
Linh Thạch100
Thất Hỏa Viêm100
Căn Cốt Đơn 1100

Đồng đạo lưu ý:

  • Sự kiện chỉ áp dụng cho máy chủ S9.Anh Hùng.
  • Phần thưởng sẽ gửi qua thư sau đó trong vòng 24 tiếng.
  • Chư vị cần thoát khỏi trò chơi để cập nhật BXH. 
  • Tất cả phần thưởng đều khóa.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.