Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi sự kiện ra mắt cụm máy chủ S8.Anh Hùng

Từ đến

Tuần Đầu Đăng Nhập

Sự kiện | 


Tuần Đầu Đăng Nhập

Nội dung sự kiện

Trong 7 ngày đầu kể từ khi tạo nhân vật, chư vị anh hùng tiến hành đăng nhập vào trò chơi mỗi ngày đều sẽ được Bổn trang trọng thưởng khích lệ. 

Thời gian mở máy chủ

Bắt đầu: 10:00 ngày 02/06/2016

Phần thưởng

Ngày đăng nhập
Quà tặng
Số lượng
Ngày đầu tiên
Huyền Thiết1
Linh Thạch1
Thất Hỏa Viêm1
Hoàn Đồng Quyển-Thường15
Căn Cốt Đơn 1
3
Ngày 2
Huyền Thiết1
Chân Khí Đơn1
Càn Quét Lệnh5
Nội Phòng Tinh 31
Ngoại Phòng Tinh 3
1
Ngày 3
Huyền Thiết2
Linh Thạch2
Càn Quét Lệnh5
Đạp Viêm( 7 Ngày)1
T.Binh: Cự Khuyết Đao
1
Ngày 4
Huyền Thiết2
Linh Thạch2
Càn Quét Lệnh5
Thất Hỏa Viêm3
Sinh Lực Tinh 4
1
Ngày 5
Huyền Thiết3
Linh Thạch3
Hoàn Đồng Quyển-Cao3
Càn Quét Lệnh5
500000 Xu
1
Ngày 6
Huyền Thiết4
Linh Thạch4
Bùa Luyện Long Tinh3
Càn Quét Lệnh5
Căn Cốt Đơn 1
10
Ngày 7
Huyền Thiết5
Bồ Đề Đơn1
Giác Ngộ Đơn3
Càn Quét Lệnh5
T.Binh: Thiên Mệnh Đao
1

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.