Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi sự kiện ra mắt cụm máy chủ S8.Anh Hùng

Từ đến

Thưởng Online

Sự kiện | 


Thưởng Online

Nội dung sự kiện

Mỗi ngày chư vị duy trì hoạt động trong trò chơi sẽ được nhận thưởng theo từng mốc cố định.

Phần thưởng

Số phút online
Quà tặng
Số lượng
1
Huyền Thiết
1
10
Thất Hỏa Viêm
1
20
Nguyên Bảo Khóa
10
30
Càn Quét Lệnh
1
40
Nguyên Bảo Khóa
15
50
Linh Thạch
1
60
Nguyên Bảo Khóa
20

Đồng đạo lưu ý:

  • Qua ngày mới, sự kiện sẽ được khởi động lại.
  • Tất cả phần thưởng của sự kiện đều khóa.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.