Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi sự kiện ra mắt cụm máy chủ S24.Tuyệt Thế

Từ đến

Tuần Đầu Đăng Nhập

Sự kiện | 


Tuần Đầu Đăng Nhập

Nội dung sự kiện

Trong 7 ngày đầu kể từ khi tạo nhân vật, chư vị anh hùng tiến hành đăng nhập vào trò chơi mỗi ngày đều sẽ được Bổn hội trọng thưởng khích lệ. 

Thời gian mở máy chủ

Bắt đầu 10:00 ngày 11/11/2016

Phần thưởng

Ngày đăng nhập
Quà tặng
Số lượng
Ngày đầu tiên
Huyền Thiết
1
Linh Thạch
1
Thất Hỏa Viêm
1
Hoàn Đồng Quyển-Thường
15
Căn Cốt Đơn 1
3
Ngày 2
Huyền Thiết
1
Chân Khí Đơn
1
Càn Quét Lệnh
5
Nội Phòng Tinh 3
1
Ngoại Phòng Tinh 3
1
Ngày 3
Huyền Thiết
2
Linh Thạch
2
Càn Quét Lệnh
5
Đạp Viêm( 7 Ngày)
1
T.Binh: Cự Khuyết Đao
1
Ngày 4
Huyền Thiết
2
Linh Thạch
2
Càn Quét Lệnh
5
Thất Hỏa Viêm
3
Sinh Lực Tinh 4
1
Ngày 5
Huyền Thiết
3
Linh Thạch
3
Hoàn Đồng Quyển-Cao
3
Càn Quét Lệnh
5
500000 Xu
1
Ngày 6
Huyền Thiết
4
Linh Thạch
4
Bùa Luyện Long Tinh
3
Càn Quét Lệnh
5
Căn Cốt Đơn 1
10
Ngày 7
Huyền Thiết
5
Bồ Đề Đơn
1
Giác Ngộ Đơn
3
Càn Quét Lệnh
5
T.Binh: Thiên Mệnh Đao
1

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.