Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi sự kiện ra mắt cụm máy chủ S16.Tuyết Ẩm

Từ đến

Thưởng điểm danh

Sự kiện | 


Thưởng điểm danh

Chuỗi các sự kiện

Nội dung sự kiện

Chư vị anh hùng tiến hành điểm danh trong trò chơi mỗi ngày đều sẽ được Bổn trang trọng thưởng khích lệ.

Phần thưởng

Ngày đăng nhập
Quà tặng
Số lượng
Ngày đầu tiên
Chìa Thanh Đồng
1
Ngày 2
Hoàn Đồng Quyển-Thường
2
Ngày 3
Thất Hỏa Viêm
5
Ngày 4
Đồng
20,000
Ngày 5
Rương Sách Tùy Tùng
1
Ngày 6
Sinh Lực Tinh 2
1
Ngày 7
Nguyên Bảo Khóa
88
Ngày 8
Chìa Thanh Đồng
2
Ngày 9
Căn Cốt Đơn 1
2
Ngày 10
Thất Hỏa Viêm
5
Ngày 11
Đồng
30,000
Ngày 12
Rương Sách Tùy Tùng
1
Ngày 13
Sinh Lực Tinh 2
1
Ngày 14
Nguyên Bảo Khóa
188
Ngày 15
Chìa Bạch Ngân
1
Ngày 16
Hoàn Đồng Quyển-Cao
4
Ngày 17
Thất Hỏa Viêm
5
Ngày 18
Đồng
40,000
Ngày 19
Rương Sách Tùy Tùng
1
Ngày 20
Sinh Lực Tinh 3
1
Ngày 21
Nguyên Bảo Khóa
288
Ngày 22
Chìa Bạch Ngân
2
Ngày 23
Căn Cốt Đơn 1
4
Ngày 24
Thất Hỏa Viêm
5
Ngày 25
Đồng
50,000
Ngày 26
Rương Sách Tùy Tùng
1
Ngày 27
Sinh Lực Tinh 3
1
Ngày 28
Nguyên Bảo Khóa
388

Đồng đạo lưu ý:

  • Sự kiện chỉ áp dụng cho cụm máy chủ S16.Tuyết Ẩm.
  • Trong một tháng chỉ có 28 lần điểm danh.
  • Tất cả phần thưởng của sự kiện đều khóa.

Xem thêm sự kiện:

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.