Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi sự kiện ra mắt cụm máy chủ S16.Tuyết Ẩm

Từ đến

Chung sức đua top Long tinh

Sự kiện | 


Chung sức đua top Long tinh

Chuỗi các sự kiện

Nội dung sự kiện 

Đúng 12h ngày 21/07/2016, Bổn Trang sẽ tổng kết bảng xếp hạng Long Tinh. Top 3 vị anh hùng có Long Tinh cao nhất sẽ nhận được phần thưởng cao quý như:

  • Bắt đầu: 10:00 ngày 14/07/2016
  • Kết thúc: 12:00 ngày 21/07/2016

Phần thưởng

Xếp hạng
Vật phẩm
Số lượng
1
Bạo Kích Tinh 11
1
Bùa Luyện Long Tinh
10
2
Bạo Kích Tinh 10
1
Bùa Luyện Long Tinh
10
3
Bạo Kích Tinh 9
1
Bùa Luyện Long Tinh
10
4 -10
Bạo Kích Tinh 8
1
Bùa Luyện Long Tinh
10

Đồng đạo lưu ý:

  • Sự kiện chỉ áp dụng cho máy chủ S16.Tuyết Ẩm.
  • Phần thưởng sẽ gửi qua thư sau đó trong vòng 24 tiếng.
  • Chư vị cần thoát khỏi trò chơi để cập nhật BXH. 
  • Tất cả phần thưởng đều khóa.

Xem thêm sự kiện:

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.