Quay lại danh sách sự kiện

Chuỗi sự kiện ra mắt cụm máy chủ S11.Tuyết Ẩm

Từ đến

Chung sức đua top căn cốt tùy tùng

Sự kiện | 


Chung sức đua top căn cốt tùy tùng

Nội dung sự kiện 

Đúng 12h ngày 17/06/2016, Bổn Trang sẽ tổng kết bảng xếp hạng căn cốt tùy tùng. Top 3 vị anh hùng có căn cốt tùy tùng cao nhất sẽ nhận được phần thưởng cao quý.

Thời gian tổ chức

  • Bắt đầu: 00:00 ngày 10/06/2016
  • Kết thúc: 12:00 ngày 17/06/2016

Phần thưởng

Xếp hạng
Vật phẩm
Số lượng
1
Đao Ba Hùng
1
Chiêu Mộ Lệnh
10
Tùy Tùng EXP Đơn
10
Hoàn Đồng Quyển-Thường
10
Hoàn Đồng Quyển-Cao
10
2
Hắc Vân (Vĩnh)
1
Chiêu Mộ Lệnh
10
Tùy Tùng EXP Đơn
10
Hoàn Đồng Quyển-Thường
10
Hoàn Đồng Quyển-Cao
10
3
Căn Cốt Đơn 3
20
Chiêu Mộ Lệnh
10
Tùy Tùng EXP Đơn
10
Hoàn Đồng Quyển-Thường
10
Hoàn Đồng Quyển-Cao
10
4 -10
Chiêu Mộ Lệnh
10
Tùy Tùng EXP Đơn
10
Hoàn Đồng Quyển-Thường
10
Hoàn Đồng Quyển-Cao
10

Đồng đạo lưu ý:

  • Sự kiện chỉ áp dụng cho máy chủ S11.Tuyết Ẩm.
  • Phần thưởng sẽ gửi qua thư sau đó trong vòng 24 tiếng.
  • Chư vị cần thoát khỏi trò chơi để cập nhật BXH.
  • Tất cả phần thưởng đều khóa. 

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.