1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

App icon

Phong Vân 3D
Nhà phát hành VNG

QR code

Túi hỗn nguyên


Túi Hỗn Nguyên trong Phong Vân là chức năng mà hầu như bằng hữu nào cũng phải có.

Công dụng Túi hỗn nguyên:

Trong túi Hỗn Nguyên, bạn có thể:

  • Hợp thành Long Tinh, cần 3 viên Long Tinh cấp thấp cùng loại để hợp thành Long Tinh cấp cao hơn.
  • Hợp thành thần binh. Hợp thành thần binh cần 200 Mảnh thần binh cùng loại để hợp thành 1 thần binh hoàn chỉnh.
  • Chuyển hóa Mảnh thần binh.
  • Hợp thành nhẫn cưới.

Lưu ý:

Thay thế Long Tinh cần 1 viên Long Tinh thêm 1 Phù luyện hóa long tinh để biến thành, biến ra long tinh thuộc tính ngẫu nhiên cùng cấp độ, Phù luyện hóa long tinh có được khi đánh phó bản Vô Thần Tuyệt Cung.

Thay thế Mảnh thần binh cần 1 Mảnh thần binh và 1 Phù biến mảnh thần binh, có thể biến ra mảnh thần binh ngẫu nhiên, mảnh thần binh Anh Hùng Kiếm, mảnh Lưỡng Cực Kiếm có thể nhận thông qua hệ thống thưởng hàng ngày, mảnh thần binh Tiểu Long Đoạt Kim, mảnh Mệnh Đao rơi ra khi đánh quái trong PB Lăng Vân Quật, mảnh thần binh Thiên Hạ Kiếm nhận được từ thưởng 7 ngày điểm danh.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.