1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

App icon

Phong Vân 3D
Nhà phát hành VNG

QR code

Trung Hoa Các


Thông qua Trung Hoa Các trong Phong Vân để nhận EXP, Vàng, Chân Khí. Việc thu thập Chân Khí từ Trung Hoa Các là vô cùng quan trọng. Ngoài Nhiệm vụ hàng ngày và Đấu trường ra, đây là cách thức chính để thu được Chân Khí, giúp tăng cấp kỹ năng.

Trong Trung Hoa Các có thiết lập cấp độ. Hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được Danh Vọng Trung Hoa Các, cấp độ Trung Hoa Các càng cao thì nhận được càng nhiều nhiệm vụ, lợi ích cũng theo đó tăng lên. Nhận nhiệm vụ có thể chọn 3 mức độ thời gian tương ứng ba mức ích lợi khác nhau: 0,5 giờ - 4 giờ - 8 giờ.

Ba cấp độ đầu ở Trung Hoa Các, nếu bằng hữu có đủ thời gian, kiến nghị nên chọn các hệ thống sản xuất có thời gian 0.5 giờ sẽ thu được lợi ích ở mức tối đa. Nếu không đủ thời gian mới chọn 4 giờ hoặc 8 giờ, mức Danh Vọng thu được ở Trung Hoa Các không thay đổi, nhưng lợi ích sẽ giảm dần.

Trung Hoa Các còn cho phép thu lợi ích thông qua hảo hữu trong Trung Hoa Các, có thể tương tác với Hảo Hữu để trải nghiệm cảm giác khi đi trộm mỹ thực từ Hảo Hữu.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.