1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

App icon

Phong Vân 3D
Nhà phát hành VNG

QR code

Trang bị & Cách nhận trang bị


Hệ thống trang bị

Mỗi nhân vật trong Phong Vân có 10 bộ vị bao gồm: Vũ khí, Phù, Mũ, Nhẫn, Áo, Đai, Hộ Chân, Quần, Giày, Dây chuyền. Thuộc tính trang bị chủ yếu gồm sinh mệnh, nội lực, tấn công, phòng thủ, chính xác, bạo kích, né.

Muốn nâng cao lực chiến bản thân thông qua trang bị, bằng hữu cần phải nắm vững những thông tin sau:

Đầu tiên, bằng hữu có thể gắn trang bị lên bộ vị tương ứng để tăng thực lực cho chính mình.

Khi tăng lên cấp cao hơn, quý bằng hữu có thể nhận được trang bị có phẩm chất cao hơn. Phẩm chất trang bị được chia theo cấp từ thấp đến cao như sau: Trắng – Lục – Lam – Tím – Cam. Trong quá trình hành tẩu giang hồ, bằng hữu có thể mang trang bị phù hợp với từng giai đoạn của mình.

Về phía trang bị, ngoài sự khác biệt về bộ vị và màu sắc, ở mỗi cấp, cùng một trang bị còn có sự khác nhau về phẩm chất trang bị. Qua từng giai đoạn, từng hoạt động mà quý bằng hữu có thể tìm được cho mình những món trang bị tốt, thuộc tính cao hơn.

Cách nhận trang bị

Các phó bản chính có thể giúp bằng hữu nhận được trang bị tốt gồm Hiệp Vương Phủ, Liên Thành Trại và Thiên Hạ Đệ Nhất Lâu.

Thiên hạ đệ nhất lâu

Hiệp vương phủ

Liên thành trại

Đồng thời, trang bị rơi ra từ những phó bản này cũng tương ứng với cấp của người trong tổ đội. Ví dụ, thành viên tổ đội có cấp thuộc khoảng từ 50 đến 60, thì trang bị nhặt được là trang bị cấp 50. Ngoài ra, ngoài Nhẫn, Bùa và Đai, các trang bị khác đều có thể tự chế tạo.

Trang bị Tím và trang bị Cam đều có thuộc tính theo Bộ:

  • Vũ khí, Dây chuyền, Giáp chân thuộc về Bộ Công
  • Nón, Áo, Quần, Giày thuộc về Bộ Thủ.

Trọn bộ có thể được nhận qua Lăng Vân Quật.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.