1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

App icon

Phong Vân 3D
Nhà phát hành VNG

QR code

Hướng dẫn nhiệm vụ Bào Thương


Kính chào chư vị đồng đạo.

Thế sự đổi thay, tình hình ngày càng nguy cấp, vì tranh quyền đoạt lợi vô số Bang hội để xây dựng lực lượng chuẩn bị tranh dành ngôi vị độc bá, mà ngày đêm vận chuyển ngàn thần binh lợi khí cùng vô số ngọc ngà châu báu.

Trong đó tuyến đường đi từ Thiên âm Thành đến Bái Kiếm Sơn Trang đã trở thành điểm nóng của việc tranh đoạt tài phú của các Bang hội trong giang hồ. Vì sự nghiệp phát dương quang đại Bang hội, quý nhân sĩ hãy nhanh chóng tham gia tính năng Bào thương nhằm củng có tài phú chuẩn bị cho cuộc khởi tranh giành thiên hạ của quý bang hội.

Thời gian tham gia sự kiện

  • Thời gian bào thương được diễn ra từ 18 giờ đến 19 giờ hàng ngày.
  • Nhiệm vụ Bào Thương sẽ được mở bởi Bang Chủ/Phó.
  • Khi Bang chủ/phó phát động nhiệm vụ Bào Thương các thành viên trong bang có 20 phút để tiến hành vận tiêu.

NPC và Vị trí 

Hình ảnhMô tả
 

Chức năng: Nhận nhiệm vụ bào thương

Tên NPC: Chủ Bào Thương

Vị Trí: Thiên Âm Thành

Tọa độ: 58,67

 

Chức năng: Trả nhiệm vụ bào thương

Tên NPC: Chủ Bào Thương

Vị Trí: Bài Kiếm Sơn Trang

Tọa độ: 32,51

Chi tiết nhiệm vụ

Khi bang đang đạt được cấp độ 2, mỗi ngày chư vị sẽ được tham gia Bào Thương một lần. Bang chủ hoặc phó bang chủ phát động nhiệm vụ Bào Thương, để nhận nhiệm vụ chư vị cần chọn vào thẻ "Tài Sản" tại giao diện Bang hội. Sau đó, đó chọn biểu tượng "Bào thương".

Hệ thống sẽ tự động dẫn đường nhân vật của chư vị đến vị trí tiếp nhận nhiệm vụ hoặc chư vị có thể đến trực tiếp nhận tại vị trí Thiên Âm Thành ở tọa độ 58,67.

Tại vị trí NPC Chủ Bào Thương, chư vị cần chọn vào dòng hiển thị "Nhận Bào Thương (đến Bái Kiếm Sơn Trang)" để nhận nhiệm vụ.

Khi tiếp nhận thành công nhiệm vụ, trên đầu nhân vật của chư vị sẽ xuất hiện biểu tượng chữ "Thương".Nếu phẩm chất nhiệm vụ càng cao thì phần thưởng khi trả sẽ càng lớn. Phẩm chất nhiệm vụ cao nhất là Cam và nhỏ nhất là Trắng. (CAM > TÍM > LAM > LỤC > TRẮNG).

  

Nếu chư vị không muốn thực hiện nhiệm vụ với phẩm chất nhiệm vụ hiện tại thì chư vị có thể quay lại NPC Chủ Bào Thương chọn vào dòng hiển thị " Tạo mới phẩm chất nhiệm vụ" để tạo lại phẩm chất nhiệm vụ bằng Kim nguyên bảo. 

Quý nhân sĩ sẽ vận Thương trên tuyến đường đi từ Thiên âm Thành đến Bái Kiếm Sơn Trang sẽ không được sử dụng thú cưỡi và không được sử dụng kỹ năng. Trong quá trình vận thương có thể quý nhân gặp rất nhiều khó khăn khi bị cướp tiêu, nếu quý nhân sĩ bị tiêu diệt sẽ mất lợi ích.

Vì vậy, trong quá trình vận thương quý nên đi cùng các thành viên trong Bang và cần sự hỗ trợ của các Hộ Thương. Các Hộ Thương sẽ không được tham nhiệm vụ nhưng sẽ có phần thưởng nếu hỗ trợ các thành viên trong bang thành công. Khi bang chủ hoặc bang phó phát động nhiệm vụ, các Hộ Thương trong bang sẽ có biểu tượng chữ "Hộ" ở trên đâu nhân vật.

Để hoàn thành nhiệm vụ bào thương thương chư vị cần phải di chuyện đến vị trí NPC Chủ Bào Thương bên Bài Kiếm Sơn Trang để trả nhiệm vụ.

 

Khi chư vị anh hùng hoàn thành được nhiệm vụ Bào Thương sẽ nhận được Bạc và cống hiến điểm Tài Phú cho Bang. Chư vị có thể sử dụng "Bạc" để đổi lấy các vật phẩm có giá trị trong Tiệm Bào Thương. 

Đối với Điểm Tài Phú, Bang Chủ sẽ sử dụng để chế tạo ra các vật phẩm Đai. Các thành viên trong Bang có thể đổi điểm cống hiến để có được Đai trong Phúc Lợi.  

Qua bài viết trên, Bổn hội mong rằng quý chư vị có thể am hiểu được tính năng Bào Thương để cùng với các đồng đạo gây dựng cơ đồ Bang hội ngày càng vững chắc.

Hội trưởng - Thiên Hạ Hội

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.