1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

App icon

Phong Vân 3D
Nhà phát hành VNG

QR code

Cường hóa & Chú linh


Thông qua hoạt động cường hóa và chú linh trang bị, bằng hữu cũng có thể nâng cao chiến lực cho nhân vật của mình.

Cường hóa trang bị

Quý bằng hữu có thể dùng Huyền Thiết để cường hóa hoặc hấp thu các trang bị khác để nhận được EXP trang bị, từ đó bằng hữu có thể tăng cấp cường hóa cho trang bị. Khi cường hóa trang bị bằng Huyền Thiết, quý bằng hữu sẽ mặc định nhận được 100 điểm EXP cường hóa, còn điểm EXP khi hấp thụ những trang bị khác sẽ không cao bằng.

Trang bị bằng hữu dùng để hấp thu có thể nhận được khi đánh quái trong phó bản, trong khi Huyền Thiết bạn có thể mua trong Shop.

Trang bị tím khi bị hấp thụ hầu như không bị giảm điểm EXP, ví dụ lượng EXP của một món trang bị tím cấp 30 khi bị một món trang bị tím khác cấp 40 hấp thụ, toàn bộ điểm EXP của nó sẽ được hoàn toàn truyền lại cho trang bị mới. Vì vậy, bằng hữu đừng e ngại cho hấp thụ trang bị tím.

Cường hóa trang bị giúp bằng hữu nhận được những thuộc tính cộng thêm, nó liên đới đến thuộc tính ban đầu của trang bị. Do đó, kiến nghị bằng hữu hãy ưu tiên cường hóa những trang bị có thuộc tính ban đầu cao như Vũ khí, Áo, Quần…

Chú linh trang bị

Để Chú linh cho trang bị, bằng hữu cần sử dụng đến Linh thạch – có thể mua trong Shop.

Chú linh chia ra 5 cấp màu: Trắng – Lục – Lam – Tím – Cam, mỗi màu có thể Chú linh được tối đa lên 12 sao, ví dụ: Nếu bằng hữu Chú linh cấp trắng đủ 12 sao, sẽ tăng lên cấp Chú linh lục. Chú linh cấp lục đủ 12 sao sẽ tăng lên cấp Chú linh lam, cứ vậy đến cấp cam là cấp cao nhất.

Khi Chú linh thành công, thuộc tính cơ bản của trang bị sẽ được tăng lên theo một tỷ lệ nhất định, đến khi Chú linh toàn bộ xong. Sự thay đổi về thuộc tính của trang bị thực sự sẽ khiến bằng hữu phải kinh ngạc! Cấp Chú linh cũng có thể kế thừa cho trang bị tốt hơn, vậy nên nếu bằng hữu có bao nhiêu Linh thạch, đừng e ngại dùng hết, sẽ không hề uổng phí.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.