1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

App icon

Phong Vân 3D
Nhà phát hành VNG

QR code

Chiến lược lên cấp 51-55


Giai đoạn 51 - 55

Giai đoạn này nhiệm vụ chính tuyến ít và bị hạn chế bởi yêu cầu cáp độ. Chư vị nên thường xuyên đi phụ bản, làm nhiệm vụ ngày để tăng kinh nghiệm. Ưu tiên các phó bản có mức EXP dồi dào như Vô Thần Cung, Kiếm Trì (EXP + XU).

Hoạt động ngày mang đến nhiều EXP

Phó bản Kiếm Trì

Phó bản Vô Thần Cung

Nếu vẫn chưa đủ điểm EXP, lúc này chư vị mới bắt đầu làm nhiệm vụ Bang, ở cấp độ này thì nhiệm vụ Bang sẽ cho nhiều EXP hơn.

Cũng trong giai đoạn này, chư vị nên bắt đầu quan tâm đến các tính năng tăng lực chiến: Lĩnh hội - Chú linh - Long tinh, nghiên cứu trận pháp thần binh, cường hoá trang bị theo môn phái.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.