1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

App icon

Phong Vân 3D
Nhà phát hành VNG

QR code

Bí kíp khảm Long Tinh theo phái


Phi Vân:

  • Long Tinh tấn công: Cần có Ngoại công và Chính xác, vị trí còn lại tùy thuộc vào bản thân mà phối với Long Tinh Bạo kích hoặc Pháp lực
  • Long Tinh phòng thủ: Máu, Ngoại phòng, Nội phòng.

Thần Phong:

  • Long Tinh tấn công: Ngoại công, Chính xác, Bạo kích.
  • Long Tinh phòng thủ: Máu, ngoại phòng, Nội phòng và Né.

Đoạn Tình:

  • Long Tinh tấn công: Nội công, Bạo kích, Chính xác
  • Long Tinh phòng thủ: Máu, Né, Ngoại phòng, Nội phòng.

Mộng Vũ:

  • Long Tinh tấn công: Nội công, Bạo kích, Chính xác
  • Long Tinh phòng thủ: Máu, Ngoại phòng, Né, Nội phòng.

Cấp độ ưu tiên của Long Tinh được sắp xếp theo thứ tự trên.

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.