1900 561 558
( 2000đ/phút )
App icon Cài đặt

App icon

Phong Vân 3D
Nhà phát hành VNG

QR code

Chiến lược lên cấp 45 -50


Giai đoạn 45 - 50

Giai  đoạn này vẫn ưu tiên làm nhiệm vụ chính tuyến, nếu chư vị đạt được cấp 50 mà không phải làm nhiệm vụ Bang và nhiệm vụ phụ thì nên cố gắng đầu tư tăng lực chiến và nhận Ấn Kỳ Lân miễn phí từ việc kiếm Kỳ Lân Ấn.

Ấn kỳ lân

Nếu chư vị có lượng Đồng trên 10 vạn thì nên chú trọng Kỳ Lân Ấn để tăng lực chiến, nếu ít hơn thì có thể chuyển sang tập trung đầu tư Thần Binh và Tùy Tùng trước.

Thần binh

Tùy tùng

Ở mức cấp độ này, chư vị nên hạn chế mua Hồi Khí Đan và Hồi Huyết Đan, đồng thời hạn chế chết, như vậy có thể tiết kiệm một lượng Đồng khá lớn.

Hạn chế mua Hồi khí và Hồi Huyết Đan trong giai đoạn này

Giấy phép phê duyệt nội dung số: 804/QĐ-BTTTT cấp ngày 18/5/2016 do Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.